Tisztelt Szülők/Gondviselők!

A 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beiratkozás időpontja:

2024. április 18-19. (csütörtök-péntek) 8-14 óráig

A szülőnek a beiratkozás napján személyesen meg kell jelenni az
intézményben és a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok,
nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatni!

 

A 2024/2025. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozást támogató, az előzetes jelentkezéshez is kapcsolódó szülői tájékoztató segédletét az alábbiakban olvashatják!

beiratkozasi-utmutato.pdf

 

Tájékoztatjuk önöket, hogy az Nkt. 72. § (1a) bekezdése alapján:

„A szülő kötelezettsége, hogy a nevelési-oktatási intézménnyel óvodai vagy tanulói jogviszonyban álló, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermeke fokozott figyelmet igénylő egészségi állapotáról és a megteendő sürgősségi intézkedésekről

a) a beiratkozással egyidejűleg, vagy

b) a diagnózis ismertté válását követően haladéktalanul

tájékoztassa a nevelési-oktatási intézményt, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy az életmentő gyógyszert a gyermek, tanuló mindig tartsa magánál