Az utazó gyógypedagógiai szolgálat feladata az integrált oktatásban résztvevő tanulók megsegítése szoros együttműködésben a többségi pedagógusokkal, szülőkkel. Az utazótanári tevékenységet a Dunaújvárosi Tankerületi Központ illetékességi területén végezzük. A gyógypedagógusok az órakeretet a gyermekek kötelező óraszámán felüli rehabilitációs tanóra megtartására használják.

Az utazó gyógypedagógiai hálózat keretében magasabb szinten valósul meg az integráltan nevelt SNI gyermekek különleges gondozási igényének kielégítése. A szolgáltatás kibővül a gyógypedagógiai tanácsadással (egyéni), a sérülés-specifikus módszertani segítségnyújtással (csoportos) és a mentori tevékenységgel (intézményi szinten). A pedagógiai szolgáltatások terén kiépültek igény szerint az-intézményközi együttműködési formák.

Célunk, hogy az integrálan oktatott tanulók számára biztosítsuk a minőségi, sajátos nevelési igényeikhez illeszkedő, inkluzív szemléletű oktatást. A kompetenciaérzés megerősítésével a sikeres együttnevelés megfelelő segítséget nyújt a társadalmi beilleszkedés megalapozására, a munkaerő-piaci esélyek javítására, a lemorzsolódás csökkentésére. Folyamatos törekvés, hogy a fogyatékossági típusok előfordulásának arányában javuljon a területi lefedettség és bővüljön az ellátórendszer, amely képes segíteni az együttnevelést támogató szolgáltatások beépülését a pedagógiai gyakorlatba, és lehetővé teszi a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók számára, hogy lehetőség szerint intézményükben, (óvodájukban, iskolájukban) vagy lakóhelyükhöz közel kapják meg a különleges gondozási igényüket kielégítő szolgáltatásokat.