Pedagógiai program 2023

Tanulóinkat az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges, vagy teljes kiesése, fejletlensége, a lassúbb ütemű haladás, az iskolába hozott ismeretek szűkebb köre jellemzi. Ezért nevelő-oktató munkánkat a fejlesztő, korrekciós jellegű, habilitációs, terápiás célú munka jellemzi.

pedagogiai-program-2023-24.pdf

Házirend

A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a pedagógiai programban foglalt célok megvalósítását és az értékek közvetítését. A házirend elősegíti iskolánk nevelő-oktató feladatainak ellátását, ezért betartása kötelező az iskolaközösség számára. A házirend –az iskola tanévenkénti munkatervével együtt- szabályozza az iskola belső rendjét, életét.

Iskolánk tanulói kulturált, udvarias és segítőkész magatartással mindenkor betartják a társadalmi együttélés szabályait, intézményünk hírnevéhez méltóan viselkednek. Tanulóink védik az iskola hírnevét, gazdagítják hagyományait, óvják a közösség vagyonát, minden eszközét

hazirend-2023-24.pdf

Szervezeti és működési szabályzat

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szervezeti és működési szabályzata.

szmsz-2023-24.pdf

Munkaterv 2023/2024

A tanév helyi rendje: A 2023/24-es tanév rendje: Az első tanítási nap 2023. szeptember 1. (péntek). Az utolsó tanítási nap 2024. június 21. (péntek).

munkaterv-2023-24