Pedagógiai program 2022

Tanulóinkat az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges, vagy teljes kiesése, fejletlensége, a lassúbb ütemű haladás, az iskolába hozott ismeretek szűkebb köre jellemzi. Ezért nevelő-oktató munkánkat a fejlesztő, korrekciós jellegű, habilitációs, terápiás célú munka jellemzi.

pedagogiai-program2022.pdf

Házirend

A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a pedagógiai programban foglalt célok megvalósítását és az értékek közvetítését. A házirend elősegíti iskolánk nevelő-oktató feladatainak ellátását, ezért betartása kötelező az iskolaközösség számára. A házirend –az iskola tanévenkénti munkatervével együtt- szabályozza az iskola belső rendjét, életét.

Iskolánk tanulói kulturált, udvarias és segítőkész magatartással mindenkor betartják a társadalmi együttélés szabályait, intézményünk hírnevéhez méltóan viselkednek. Tanulóink védik az iskola hírnevét, gazdagítják hagyományait, óvják a közösség vagyonát, minden eszközét

hazirend2020.pdf

Szervezeti és működési szabályzat

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szervezeti és működési szabályzata.

szervezeti-mukodesi-szabalyzat.pdf

Munkaterv 2022/2023

A tanév helyi rendje: A 2022/2023. tanévben az első tanítási nap 2022. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2023. június 15. (csütörtök).

munkaterv-2022-23.pdf