A fejlesztő iskolai csoportban komplex gyógypedagógiai fejlesztés történik, melynek célja a tanulók minél magasabb szintű egyéni képességeiknek és készségeiknek kibontakoztatása, fejlesztése specifikus módszerekkel alkalmazásával.

A kommunikációs képességek fejlesztése, valamint az Augmentatív és Alternatív Kommunikációs eszközök használatának elsajátítása nagymértékben segíti az interakciók kialakítását, fenntartását közvetlen környezetükkel. Az élmény alapú ismeretszerzés, cselekedtetés, manipulációs készségek fejlesztése határozza meg a mindennapi oktatási tevékenységet. A tapasztalatokon alapuló, játékos tanulás segíti a tanulók motivációjának megerősítését. Kiemelt feladat az önkiszolgálás körének bővítése, a minél önállóbb életre való felkészítés.