A tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, autista gyermekek nevelése-oktatása integráltan, 8 évfolyamon, 6 tanulócsoportban történik.

Elsődleges célunk, hogy a tanulók életkoruknak, fejlettségi állapotuknak, szükségleteiknek megfelelő teljes körű gyógypedagógiai ellátást kapjanak a tanórán, a tanórán kívül, az egészségügyi és pedagógiai habilitációs és rehabilitáció foglalkozásokon egyaránt. Az élményalapú, differenciált oktatási módszerek lehetőséget teremtenek a hatékony együttnevelés megvalósítására. A kulturtechnikák elsajátításán túl kiemelt feladatunk, hogy tanulóinkat felkészítsük a pályaválasztásra, szakmatanulásra, önálló életvitel kialakítására. Szociális kompetenciáik bővítéséhez nagymértékben hozzájárulnak iskolai rendezvényeink, hagyományaink, a szabadidős programok, szakkörök, és a tehetséggondozás.