2023. szeptember 4. Aktuális Ezúton tájékoztatjuk valamennyi Partnerünket, hogy Intézményünk telefonszáma megváltozott! Iskolatitkár: +36 21 345-6270 Igazgató: +36 21 345-6271 Tovább olvasom 2023. augusztus 28. Aktuális Tovább olvasom 2023. július 17. Aktuális Tisztelt Szülők/Gondviselők!   Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy telefonvonalunk technikai okok miatt nem elérhető.   Ügyeleti napok: augusztus 02. 9-13 óráig augusztus 16. 9-13 óráig     Tovább olvasom 2023. augusztus 15. Aktuális Tisztelt Szülők/Gondviselők!Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy az iskolai étkezési díj beszedése a 2023/24. tanév szeptember hónapjára vonatkozóan a szolgáltatást megelőzően, az előző évek gyakorlatának hasonlóan előzetes befizetéssel valósul meg.A szeptember havi díj befizetése az alábbi módon változik: 2023. augusztus 21-én, hétfőn NEM LESZ LEHETŐSÉG TÉRÍTÉSI DÍJAKAT FIZETNI!!! helyette: 2023. augusztus 29-én, kedden 08,00-11,30, illetve 12,30-15,30-ig  A szeptember havi térítési díj befizetésére azoknak is be kell jönni augusztusban akik egyébként átutalásos fizetést választottak, illetve a gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek is be kell fáradniuk annak érdekében, hogy gyermekük az étkezést szeptember 1-jén megkezdhesse.Az étkezési igényléseknek feltétele, az étkezési igénylőlap kitöltése, melyet szükség esetén helyben minden érintett rendelkezésére bocsájtunk.Amennyiben a szeptemberi térítési díj befizetése a fent megadott határidőre nem történik meg, illetve amennyiben kiegyenlítetlen térítési díjhátralékkal rendelkezik, úgy a gyermek az iskolai étkezést szeptember 1-től nem veheti igénybe. (Ez vonatkozik azokra a gyermekekre is, akik egyébként gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkeznek, ha térítési díj hátralékuk van, ők sem kezdhetik meg az étkezést.)Kérem a Tisztelt Szülőket/Gondviselőket, hogy ez alkalommal minden kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot hozzanak magukkal (gyermekvédelmi kedvezményeket, tartós beteg igazolásokat, SNI határozatokat, 3, vagy több gyermek esetén nyilatkozat kitöltése szükséges!)A diétás étkezést kizárólag szakorvosi igazolás alapján lehet igénybe venni, és csatolni kell a szakorvosiigazolás másolatát is.Kérem a Tisztelt Szülőket/Gondviselőket, hogy az étkezési térítési díj befizetési határidejét – a gyermekek étkezésére tekintettel – betartani szíveskedjenek!   Tovább olvasom 2023. június 2. Aktuális Kézfogás - Nemzeti Összetartozás Napja   facebook.com/szarkatamas.hu, instagram.com/szarka.tamas/ , tiktok.com/@szarkatamas Tovább olvasom 2023. május 12. Kossuth Morzsa Tavaszi bemutatónk műsorszámai az alábbi linkekre kattintva megtekinthetők. További képek a galériában. Nagymama köszöntő Énekkar Pinokkió Verscsokor Balett Vicces percek Lábtánc Táncos, verses tavaszköszöntő Kis tücsök/ A kiskakas gyémánt félkrajcárja Keringő       Tovább olvasom 2023. május 12. Kossuth Morzsa Idén május 24-e és 28-a között tartottuk iskolánkban a fenntarthatósági témahetet, ahol a gyerekek rövid bemutatók, játékos feladatok és feladatlapok segítségével ismerkedtek környezetünk és a körülöttünk lévő élővilág megóvásának lehetőségeivel, délutáni foglalkozások keretében.  Szó esett a szelektív hulladék gyűjtéséről, textil újrahasznosításáról. Felfedeztük a madarak világát, az alsósok felderítették a mézkészítés lépéseit és beszélgettek a beporzó rovarok fontosságáról. A felsősök az interneten történő tudatos vásárlás fortélyait tanulmányozták. Tanultunk az energia gazdaságosabb felhasználásáról és a megújuló energiaforrásokról.  A témahetet a nemzeti értékeink megismerése és a hungarikumok bemutatása zárta. A tanulók csoportokban dolgoztak, a kézműves foglalkozásokon szép kreatív munkák születtek, melyek iskolánk falait díszítik.   Képek a galériában megtekinthetők. Tovább olvasom 2023. március 20. Aktuális Iskolánkban hagyományosan minden évben megrendezésre kerül a szépíró verseny. Az idei évben is szép számmal jelentkeztek tanulóink, hogy papírra vessék gyöngy betűiket. Sok szeretettel gratulálunk valamennyi résztvevőnek az igényes munkáért, a díjazottaknak az elismeréshez! Tovább olvasom 2023. március 20. Aktuális A hetedik osztályból két tanuló vett részt a Petőfi 200 Versmondó Versenyen március 16-án a Művelődési házban. Egy-egy szabadon választott Petőfi versel vettek részt a megmérettetésen a tanulók. Keresztyén Natasa Rozalinda Petőfitől a Pató Pál úr című verset, míg Hóser Tamás a Befordultam a konyhára című költeményt mondta el. Különdíjat Hóser Tamás kapott. Gratulálunk a tanulók teljesítményéhez! Tovább olvasom 2023. március 20. Aktuális Az iskola hagyományinak megfelelően a 7. osztály készült a március 15-ei ünnepségre. A megemlékezésre március 13-án 12.00 órakor került sor a sárbogárdi Művelődési Házban. A tanulók már hetekkel korábban kezdtek próbákkal készülni a megemlékezésre. Az események elbeszélésének helyszíne a Pilvax kávéház, itt mesélték el a történéseket virágokkal, versekkel, zenékkel és dalokkal. A műsorral a hetedikesek méltóképpen emlékeztek meg a nemzeti ünnepről. [image:29547] [image:29543] [image:29545] Tovább olvasom