2023. június 8. Aktuális Tisztelt Szülők/Gondviselők!Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy az iskolai étkezési díj beszedése a 2023/24. tanév szeptember hónapjára vonatkozóan a szolgáltatást megelőzően, az előző évek gyakorlatának hasonlóan előzetes befizetéssel valósul meg.A szeptember havi díjat 2023. augusztus 7-től 2023. augusztus 28-ig tudják befizetni Sárbogárd Város Önkormányzatánál:Hétfő, Szerda: 08.00-11.30., 12.30-15.30.-igKedd, Csütörtök: 08.00.-11.30., 12.30.-14.00.-igPéntek: 08.00.-12.00.-igA szeptember havi térítési díj befizetésére azoknak is be kell jönni augusztusban akik egyébként átutalásos fizetést választottak, illetve a gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek is be kell fáradniuk annak érdekében, hogy gyermekük az étkezést szeptember 1-jén megkezdhesse.Az étkezési igényléseknek feltétele, az étkezési igénylőlap kitöltése, melyet szükség esetén helyben minden érintett rendelkezésére bocsájtunk.Amennyiben a szeptemberi térítési díj befizetése a fent megadott határidőre nem történik meg, illetve amennyiben kiegyenlítetlen térítési díjhátralékkal rendelkezik, úgy a gyermek az iskolai étkezést szeptember 1-től nem veheti igénybe. (Ez vonatkozik azokra a gyermekekre is, akik egyébként gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkeznek, ha térítési díj hátralékuk van, ők sem kezdhetik meg az étkezést.)Kérem a Tisztelt Szülőket/Gondviselőket, hogy ez alkalommal minden kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot hozzanak magukkal (gyermekvédelmi kedvezményeket, tartós beteg igazolásokat, SNI határozatokat, 3, vagy több gyermek esetén nyilatkozat kitöltése szükséges!)Pót befizetésre 2023. augusztus 29., 30.-án 08.00.-11.30. óráig biztosítunk lehetőséget, ez időtartam után befizetéseket már nem tudunk fogadni!!!A diétás étkezést kizárólag szakorvosi igazolás alapján lehet igénybe venni, és csatolni kell a szakorvosiigazolás másolatát is.Kérem a Tisztelt Szülőket/Gondviselőket, hogy az étkezési térítési díj befizetési határidejét – a gyermekek étkezésére tekintettel – betartani szíveskedjenek!   Tovább olvasom 2023. június 2. Aktuális Kézfogás - Nemzeti Összetartozás Napja   facebook.com/szarkatamas.hu, instagram.com/szarka.tamas/ , tiktok.com/@szarkatamas Tovább olvasom 2023. május 12. Kossuth Morzsa Tavaszi bemutatónk műsorszámai az alábbi linkekre kattintva megtekinthetők. További képek a galériában. Nagymama köszöntő Énekkar Pinokkió Verscsokor Balett Vicces percek Lábtánc Táncos, verses tavaszköszöntő Kis tücsök/ A kiskakas gyémánt félkrajcárja Keringő       Tovább olvasom 2023. május 12. Kossuth Morzsa Idén május 24-e és 28-a között tartottuk iskolánkban a fenntarthatósági témahetet, ahol a gyerekek rövid bemutatók, játékos feladatok és feladatlapok segítségével ismerkedtek környezetünk és a körülöttünk lévő élővilág megóvásának lehetőségeivel, délutáni foglalkozások keretében.  Szó esett a szelektív hulladék gyűjtéséről, textil újrahasznosításáról. Felfedeztük a madarak világát, az alsósok felderítették a mézkészítés lépéseit és beszélgettek a beporzó rovarok fontosságáról. A felsősök az interneten történő tudatos vásárlás fortélyait tanulmányozták. Tanultunk az energia gazdaságosabb felhasználásáról és a megújuló energiaforrásokról.  A témahetet a nemzeti értékeink megismerése és a hungarikumok bemutatása zárta. A tanulók csoportokban dolgoztak, a kézműves foglalkozásokon szép kreatív munkák születtek, melyek iskolánk falait díszítik.   Képek a galériában megtekinthetők. Tovább olvasom 2023. március 20. Aktuális Iskolánkban hagyományosan minden évben megrendezésre kerül a szépíró verseny. Az idei évben is szép számmal jelentkeztek tanulóink, hogy papírra vessék gyöngy betűiket. Sok szeretettel gratulálunk valamennyi résztvevőnek az igényes munkáért, a díjazottaknak az elismeréshez! Tovább olvasom 2023. március 20. Aktuális A hetedik osztályból két tanuló vett részt a Petőfi 200 Versmondó Versenyen március 16-án a Művelődési házban. Egy-egy szabadon választott Petőfi versel vettek részt a megmérettetésen a tanulók. Keresztyén Natasa Rozalinda Petőfitől a Pató Pál úr című verset, míg Hóser Tamás a Befordultam a konyhára című költeményt mondta el. Különdíjat Hóser Tamás kapott. Gratulálunk a tanulók teljesítményéhez! Tovább olvasom 2023. március 20. Aktuális Az iskola hagyományinak megfelelően a 7. osztály készült a március 15-ei ünnepségre. A megemlékezésre március 13-án 12.00 órakor került sor a sárbogárdi Művelődési Házban. A tanulók már hetekkel korábban kezdtek próbákkal készülni a megemlékezésre. Az események elbeszélésének helyszíne a Pilvax kávéház, itt mesélték el a történéseket virágokkal, versekkel, zenékkel és dalokkal. A műsorral a hetedikesek méltóképpen emlékeztek meg a nemzeti ünnepről. [image:29547] [image:29543] [image:29545] Tovább olvasom 2023. február 21. Aktuális Iskolánkban február 17-én rendeztük meg hagyományainkhoz híven a farsangi mulatságot.Az eseményt megelőző héten lázas sürgés-forgás, készülődés, tervezgetés vettekezdetét.Minden osztály izgatottan készült a tél elűzésére, mindenki tudását ügyességét maximálisankiaknázva próbálta a legjobb formáját hozni.Az osztályok rendkívül jó hangulatban és sikeresen adták elő műsoraikat.A legkisebbek egyéni jelmezekbe bújva léptek színpadra.A 3-4. osztály magyar-francia dallal űzte el a rossz időt. Az 5-6. osztály látványos tánckavalkáddal teremtett jó hangulatot. Hatodikas tanulóink egyénileg indultak a jelmezversenyen. A 7. osztály sellőkkel horgászott, megidézve a tavaszt. A nyolcadik osztály fiú tagjai komplett balettelődadással kápráztatták el a közönséget. Szakiskolásaink sem maradtak ki a fergetes hangulatból, ők is jelmezbe bújtak.A bemutatkozások után vendéglátás, majd játék következett. Mindenki nagyon élvezte akihagyhatatlan seprűtáncot. Nagy sikert aratott a lufik borotválása.Játékok után táncmulatság vette kezdetét. Énekelve, táncolva igyekeztük elűzni a telet.   Farsangolás Tovább olvasom 2023. február 10. Kossuth Morzsa Január   A téliszünet nyújtotta feltöltődés után, januárban a tanulás kapta a főszerepet, hiszen a félév közeledtével tanulóinknak számot kell adniuk megszerzett tudásukról. A félév eredményei rámutatnak, hogy mely területeken kell tanulóinknak fejlődniük, mely képességeik kiemelkedők, melyekre építeni tudunk. Fontos a pozitív megerősítés mellett a hiányosságok okainak feltárása, hogy jobb eredményekre sarkalljuk őket.  Pedagógusaink számára pedig iránymutatást adnak a pedagógiai munka további tervezését illetően. Fontos időszak ez nyolcadikos tanulóink életében is, hiszen a továbbtanulás jelentős mérföldkő életükben. A komplex pedagógiai munka fontos része a szociális kompetenciák fejlesztése, melyhez remek lehetőséget biztosítanak hagyományossá vált kulturális és szabadidős programjaink. Törekszünk rá, hogy tanulóink minél több élménnyel gazdagodjanak, melyek hozzájárulnak személyiségük kibontakoztatásához, kortárs kapcsolataik megerősítéséhez. Január A  hóemberek világnapjához kapcsolódóan iskolán hagyományos programjává vált a „Havas vigasságok” kézműves verseny, mely az idei évben is nagy sikert aratott tanulóink körében. Változatos technikák alkalmazásával készültek  szebbnél-szebb alkotások, iskolánk falai közé csempészve a tél csodáit, havas hangulatát.   A versenymunkák díjazásra kerültek, alsós és felsős kategóriában, s több tanuló különdíjban is részesült. Alsós évfolyam: helyezett: 2-5. autista csoport  helyezett:  1-2. osztály helyezett: 3-4.osztály   Felsős évfolyam: helyezett: 7. osztály  helyezett: 9. E osztály helyezett 11. b.osztály   Minden évben megemlékezünk a magyar kultúra napjáról. A tanulók osztályfokához, előzetes ismereteihez illeszkedve valósult meg a program. Ráhangoló bemutató megtekintését követően az kisebb diákjaink rajzokat készítettek, a nagyok kvíz-, és szókereső feladatokon keresztül elevenítették fel ismereteiket.   Képek a galériában megtekinthetők. Tovább olvasom