2021. április 22. Aktuális Fenntarthatósági témahét alsó Tovább olvasom 2021. április 16. Aktuális Tisztelt Szülő, Gondviselő!   A Kormány 2021. 04. 15.-i döntése, valamint a hatályos miniszteri határozat értelmében, 2021. április 19 - től az óvodákban és az általános iskolák alsó tagozatában visszatér a jelenléti oktatás. A többi évfolyamon május 10-től szűnik meg a digitális munkarend. Intézményünkben a 1-4. évfolyamon és a fejlesztő iskolában jelenléti oktatás kezdődik 2021.04.19.-től.   Várunk Benneteket !   Kéri Zoltánné intézményvezető Tovább olvasom 2021. április 12. Aktuális A magyar költészet napja   Tovább olvasom 2021. április 7. Aktuális TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!   Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.   Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.   Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.   Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.   Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. Ez a következőképpen alakul iskolánkban:   Előzetes időpont egyeztetést követően mindkét napon 8 órától 16 óráig!   A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.   A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára a hit- és erkölcstan vagy az etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.   A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.   Kéri Zoltánné inézményvezető     Tovább olvasom 2021. március 30. Aktuális Autizmus világnapja: április 2. Tovább olvasom 2021. március 30. Aktuális Tavaszi szünet Tovább olvasom 2021. március 30. Aktuális Iskolánk tanulói a digitális oktatás keretein belül egyénileg, de mégis összefogva készültek szebbnél szebb alkotásokkal a Víz Világnapjára. Víz világnapja Tovább olvasom 2021. március 22. Aktuális Tisztelt Szülők/Gondviselők!   Intézményünkben 2020. 11. 06-ra (ablakcsere) és 2020. 12.07-12.11-ig elrendelt rendkívüli tanítási szünet (Covid fertőzöttség) pótlása 2021. március 27-től szombati napokon digitális oktatás keretében megkezdődik.   Az érintett szombati napok: - március 27 - április 10, 17, 24 - május 8, 15   Az e-Kréta DKT felületén megtalálják az adott napon lévő tanórák feladatait.   Együttműködésüket köszönöm !   Kéri Zoltánné intézményvezető Tovább olvasom 2021. február 2. Kossuth Morzsa A téli szünet, a család körében töltött ünnepek mindenki számára meghozták a várva várt pihenést, feltöltődést, hogy aztán januárban újult erővel kezdhessük meg a munkát. A félév közeledtével a tanulás kapja a főszerepet, hiszen ilyenkor a megszerzett tudásokról adnak számot tanulóink. Az elmúlt időszak nemcsak az új ismeretek elsajátításáról szólt, hanem a digitális oktatás során felmerülő hiányosságok pótlásáról, az ott szerzett tudás megerősítéséről is. Nyolcadikos tanulóink már a továbbtanulási lehetőségeket latolgatva tervezgetik jövőjüket, hiszen ez fontos mérföldkövet jelent életükben. A szociális kompetenciák fejlesztése éppoly fontos feladat, akárcsak a lexikális tudás megszerzése. Az elmúlt időszakban különösen nagy hangsúlyt kellett fektetni a kortárs kapcsolatok erősítésére a kulturális események, programok közösségformáló erejét kihasználva. [image:16133] Január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a Himnusz kéziratát.  Iskolánkban ehhez a naphoz kapcsolódóan hagyománnyá vált az élményalapú, interaktív megemlékezés, melyen keresztül tanulóink megismerhetik kulturális gyökereiket. [image:16134]  A digitális eszközök segítségével tettünk érdekes utazást a kultúra valamennyi ágát érintő csodálatos világba, nagy hangsúlyt fektetve a magyar kultúra sajátosságaira. A gyerekek méltó módon, kreativitásukat latba vetve rajzok segítségével fogalmazták meg, számukra mit is jelent a kultúra, a hagyományok őrzése. [image:16135] Iskolánkban számos évről évre megrendezésre kerülő program színesíti a hétköznapokat, melyek során tanulóink élményeket gyűjtenek, fejlesztik kreativitásukat, bontogathatják önkifejezésük szárnyait.  [image:16136] Ezek közé tartozik a „Havas vigasságok” elnevezésű programunk, melynek keretében minden osztály szabadon választott technika segítségével mutathatta be, milyennek látják a tél csodáit, milyen érzéseket, hangulatokat vált ki belőlük ez az évszak.   Szebbnél szebb alkotások születtek, melyek iskolánk falain megelevenítették a havas téli napok hangulatát.                                       Pap Erika     Tovább olvasom 2021. február 1. Kossuth Morzsa December az elcsendesedés időszaka. Az adventi hagyományok felidézése, a régi szokások felelevenítése összekapcsolja a múlt és a jelen értékeit. Rendhagyó volt az idei évben a készülődés, s talán mindannyian más lelkülettel vártuk a szeretet ünnepét. A rohanó világ kissé lelassult, s nagyobb hangsúlyt kapott az emberi kapcsolatok fontossága, az egymásra való odafigyelés. A már hagyománnyá vált nagyszabású karácsonyi bemutató az idei évben nem kerülhetett megrendezésre, de iskolánk falait tanulóink munkái ünnepi díszbe öltöztették, s rendhagyó módon minden osztály becsempészte a karácsony csodáját a dolgos hétköznapokba. A gyerekek megtanulhatták, hogy az ajándék nem mindig kézzel fogható formában érkezik. Az együtt töltött idő, a közös élmények gyűjtése, felelevenítése különösen fontossá vált az elmúlt időszakban. A közösen készített dekoráció, a közös éneklések mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy advent valódi üzenetét megélhessék diákjaink. [image:16131] Az 5-8. osztály egy pásztorjátékot felelevenítő rendhagyó videóval örvendeztette meg iskolánk közösségét. [image:16132] December nemcsak az elcsendesedésről, hanem a jövőbe vetett hitről, új reményekről is szól. Az elmúlt időszak a szociális kompetenciánk fejlesztésén túl jó lehetőséget teremtett az együttműködési készség megerősítésére, az egymás iránti empátia kialakítására. Bízunk benne, hogy ez a pozitív személyiségformáló attitűd a későbbiekben is elkíséri tanulóinkat a mindennapi életük során. „Nem időpont, vagy időszak a karácsony, hanem lelkiállapot. Békességben, jóakaratúan és könyörületesen élni- ez a karácsony igazi szelleme.”                                                                                                                                                                Calvin Coolidge                                                                                                                                                                               Pap Erika Tovább olvasom