Az elmúlt tanév rendhagyó módon zajlott, számos új kihívással, tapasztalattal. Ebben az időszakban az összefogásé volt a főszerep. A tantermen kívüli digitális oktatás nagy erőfeszítést igényelt mind a gyerekek, mind a szülők, mind a pedagógusok részéről. Iskolánk közössége ebben a nehéz helyzetben is helytállásáról tett tanúbizonyságot.

szept1

A tanév zárása, végzős tanulóink búcsúztatása eltérő módon zajlott, de meghittségét maradandó élményként vihették tovább tanulóink.

szept2

Iskolánkban június hónapban Erzsébet tábor keretében 16 tanulónak sikerült maradandó élményeket gyűjtenie. A tábori programok tervezése során elsődleges célunk volt, hogy az élményeken, tapasztalatokon keresztül valósuljon meg a szociális kompetenciák fejlesztése, önismeret megerősítése, új ismeretek, hagyományok megismerése tanulóink sajátos igényeinek figyelembe vételével. A gyerekek számára jó lehetőséget biztosított a közösségépítésre, kortárs kapcsolatok erősítésére, helyes viselkedési normák megerősítésére, megfelelő társas interakciók kialakítására. Az egészségtudatos életmód tudatosítása, a környezettudatosság megerősítése, a művészeteken keresztül történő önkifejezés, kirándulás szerves részét képezték a programsorozatnak. A gyerekek sok új ismerettel, tapasztalattal, élménnyel és emlékkel gazdagodtak.

szept3

BECSENGETTÜNK! Mindannyian tudtuk, hogy a szeptemberi iskolakezdés más lesz, mint az eddig megszokott…

A hosszú csend után a gyerekzsivaj újra betöltötte az intézmény falait. Mind a gyerekek, mind a pedagógusok nagy örömmel fogadták egymást, hiszen a személyes kapcsolatot nem pótolhatta a digitális tér.

A járványügyi helyzetben számos új szabály lépett életbe, melyhez tanulóink, kollégáink fegyelmezetten alkalmazkodtak az iskolai élet zavartalan működése érdekében. Az iskolai hagyományok őrzése, a programok más keretek között, de továbbra is fontos részét képezik a nevelő-oktató munkának.

Az elsősök köszöntése most sem maradhatott el. Az újonnan érkező elsős kisdiákok vegyes érzelmekkel léptek be az iskola kapuján. Számukra egy új világ nyílik ki, mely érdekes, izgalmas, de ugyanakkor rémisztő is egyben. Intézményvezetőasszony bátorító szavai enyhítették a kezdeti szorongást, s hamar felülkerekedett a felhőtlen gyermeki jókedv, kíváncsiság, tettvágy. A tavalyi tanévhez hasonlóan a sárkeresztúri diákok utaztatását továbbra is a Dunaújvárosi Tankerületi Központ által biztosított iskolabusz látja el.

szept4

Sajnos néhány tanórán kívüli foglalkozás megtartása jelenleg nem megvalósítható, ugyanakkor az idei tanévtől a napközis foglalkozások keretében bevezetésre kerülnek a Komplex Alapprogram egyes elemei, melyek hozzájárulnak az élményalapú oktatás megalapozásához, s színesebbé, érdekesebbé teszik a délutáni foglalkozást. Iskolánkban már hagyománnyá vált a népmese napjának megünneplése.

szept5

Az idei évben az 5-8. osztály szervezésében valósult meg a programsorozat. A kis gömböc története elevenedett meg előadásukban, mely minden osztály számára digitális formában került bemutatásra. Az osztályok jóvoltából az iskola folyosói mesés színtérré váltak, a mesékből jól ismert szereplőket, varázstárgyakat készítették el tanulóink.

szept6

Kívánjuk, hogy a tanév nehézségeinek leküzdésében a mesehősök bátorságával és elszántságával álljanak helyt tanulóink, pedagógusaink egyaránt.

Pap Erika