Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy az iskolai étkezési díj beszedése a 2023/24. tanév szeptember hónapjára vonatkozóan a szolgáltatást megelőzően, az előző évek gyakorlatának hasonlóan előzetes befizetéssel valósul meg.
A szeptember havi díj befizetése az alábbi módon változik:

2023. augusztus 21-én, hétfőn NEM LESZ LEHETŐSÉG TÉRÍTÉSI DÍJAKAT FIZETNI!!!

helyette:

2023. augusztus 29-én, kedden 08,00-11,30, illetve 12,30-15,30-ig

 

A szeptember havi térítési díj befizetésére azoknak is be kell jönni augusztusban akik egyébként átutalásos fizetést választottak, illetve a gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek is be kell fáradniuk annak érdekében, hogy gyermekük az étkezést szeptember 1-jén megkezdhesse.
Az étkezési igényléseknek feltétele, az étkezési igénylőlap kitöltése, melyet szükség esetén helyben minden érintett rendelkezésére bocsájtunk.
Amennyiben a szeptemberi térítési díj befizetése a fent megadott határidőre nem történik meg, illetve amennyiben kiegyenlítetlen térítési díjhátralékkal rendelkezik, úgy a gyermek az iskolai étkezést szeptember 1-től nem veheti igénybe. (Ez vonatkozik azokra a gyermekekre is, akik egyébként gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkeznek, ha térítési díj hátralékuk van, ők sem kezdhetik meg az étkezést.)
Kérem a Tisztelt Szülőket/Gondviselőket, hogy ez alkalommal minden kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot hozzanak magukkal (gyermekvédelmi kedvezményeket, tartós beteg igazolásokat, SNI határozatokat, 3, vagy több gyermek esetén nyilatkozat kitöltése szükséges!)

A diétás étkezést kizárólag szakorvosi igazolás alapján lehet igénybe venni, és csatolni kell a szakorvosi
igazolás másolatát is.

Kérem a Tisztelt Szülőket/Gondviselőket, hogy az étkezési térítési díj befizetési határidejét – a gyermekek étkezésére tekintettel – betartani szíveskedjenek!