Bemutatkozás Dokumentumok Aktuális Diákhírek Pályázatok
Intézményünk gyógypedagógiai nevelési oktatási intézmény, kizárólag sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó általános iskola, speciális szakiskola és egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény.

Ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer

Alapelvek

  • Az ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer jogszerűen, szakszerűen, tervezett módon, partnerközpontúan, hatékonyan és alapvetően a gyermekek, a tanulók érdekében működjön.
  • Legyen összhangban az intézmény működését szabályozó dokumentumokkal.
  • Legyen átfogó, az intézmény egészére alkalmazható.
  • Legyen objektív, konkrét, gyakorlatias és könnyen adminisztrálható.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2016

Tanulóinkat az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges, vagy teljes kiesése, fejletlensége, a lassúbb ütemű haladás, az iskolába hozott ismeretek szűkebb köre jellemzi. Ezért nevelő-oktató munkánkat a fejlesztő, korrekciós jellegű, habilitációs, terápiás célú munka jellemzi.

Minőségirányítási program

Az intézményi minőségirányítási program elkészítését az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról 40. §-a írja elő: „(10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet.” A minőségirányítási program az intézmény stratégiai dokumentuma.

Házirend

A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a pedagógiai programban foglalt célok megvalósítását és az értékek közvetítését. A házirend elősegíti iskolánk nevelő-oktató feladatainak ellátását, ezért betartása kötelező az iskolaközösség számára. A házirend –az iskola tanévenkénti munkatervével együtt- szabályozza az iskola belső rendjét, életét.

Iskolánk tanulói kulturált, udvarias és segítőkész magatartással mindenkor betartják a társadalmi együttélés szabályait, intézményünk hírnevéhez méltóan viselkednek. Tanulóink védik az iskola hírnevét, gazdagítják hagyományait, óvják a közösség vagyonát, minden eszközét.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Bevezetés
A Kossuth Zsuzsanna általános iskola, speciális szakiskola és egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény szervezeti és működési szabályzata

MUNKATERV 2016/2017

Bevezetés
A tanév helyi rendje: A 2016/2017. tanévben az első tanítási nap 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök).

 

 
 

letölthető Adobe PDF változat:
ell_meresi2010.pdf 

letölthető Adobe PDF változat:
pedagogiai_program_2016.pdf 

letölthető Adobe PDF változat:
minosegiranyitasi_program.pdf
 

letölthető Adobe PDF változat:
hazirend_2016.pdf

 

letölthető Adobe PDF változat:
SZMSZ_2016.pdf 

letölthető Adobe PDF változat:
iskolai-munkaterv-2016.pdf


 

Bemutatkozás | Dokumentumok | Aktuális | Diákhírek
www.kossuthsuli.hu © 2007