Bemutatkozás Dokumentumok Aktuális Diákhírek Pályázatok
Intézményünk gyógypedagógiai nevelési oktatási intézmény, kizárólag sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó általános iskola, speciális szakiskola és egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény..


Beiskolázás 2017-2018. tanévre

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
7000 Sárbogárd, József A. u. 20.
OM azonosító: 038494
Telefon/fax: 25- 508-180
Email: igazgato@kossuth-sbogard.sulinet.hu
Honlap: www.kossuthsuli.hu
Igazgató: Kéri Zoltánné

Intézményünkben a középfokú oktatás szakiskolában történik. A képzés 2 évfolyamon folyik. Oktató-nevelő munkánkban olyan gyógypedagógiai segítő-fejlesztő eljárásokat alkalmazunk melyekkel a pszichés funkciók zavarai következtében fellépő hiányok csökkenthetők. A tanulók fejlődését jól képzett gyógypedagógusok és az őket segítő gyógypedagógiai asszisztensek biztosítják. Differenciált óraszervezés és egyéni fejlesztő foglalkozások alkalmazása teszik eredményessé munkánkat.

Iskolánk nem vesz részt a felvételi eljárást megelőző országos közös írásbeli vizsgafolyamatban.

A felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag a tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe.

KÓD:0001
Feladatuk épületek, lakóházak felületének festékréteggel való bevonása.

KÓD:0002
Feladatuk a ruhaipari gyártmánytervezés és textiltermék összeállítás alapfeladatok ismeretében felsőruházati termékek varrása.

KÓD:0003 bőrtárgy készítő
Feladatuk apró bőrtárgyak készítése, övek, táskák varrása. Rátétezéssel, domborítással, batikolással, szironyozással, metszéssel díszítenek. Fonásokat készítenek, egyéb díszítéseket végeznek. Ragasztással, kézi, gépi varrással, fűzéssel összeerősítik az alkatrészeket.

KÓD:0004
A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását.
NYÍLT NAP: 2017. január 19. 8-11 óratanulásban akadályozottak speciális szakiskolája

Intézményünkben a középfokú oktatás speciális szakiskolában történik. A képzés 4 évfolyamon folyik. A 9-10. évfolyamon az alapismeretek megerősítése mellett a szakképzésre való felkészülés történik. Oktató-nevelő munkánkban olyan gyógypedagógiai segítő-fejlesztő eljárásokat alkalmazunk melyekkel a pszichés funkciók zavarai következtében fellépő hiányok csökkenthetők. A tanulók fejlődését jól képzett gyógypedagógusok és az őket segítő gyógypedagógiai asszisztensek biztosítják. Differenciált óraszervezés és egyéni fejlesztő foglalkozások alkalmazása teszik eredményessé munkánkat.

11-12. évfolyamon jelenleg az Országos Képzési Jegyzékben rögzített bőrtárgykészítő, textiltermék-összeállító, valamint festő, mázoló és tapétázó szakképesítés megszerzésére van lehetőség. A szakmai vizsgára elméleti és gyakorlati oktatás keretében történik a felkészítés.

A termelőmunkába való bekapcsolódást tanulószerződéssel a Tailor Tanoda Kft. biztosítja. 

speciális készségfejlesztő szakiskola

Értelmileg akadályozott tanulóink az általános iskola befejezése után a készségfejlesztő szakiskolai tagozaton folytatják tanulmányaikat. A képzés 4 éves. A szakképzéssel szeretnénk elérni, hogy a tanulókat képessé tegyük egyszerű, jól begyakorolt munkafolyamatok elvégzésére. Tanulóink a Munkahelyi Gyakorlat Program keretében heti egy alkalommal, termelő munkahelyeken iskolán kívüli gyakorlati képzésben vesznek részt, hogy felkészüljenek a munkavállalásra.

felvételi követelmények

A felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag a tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe.

iskolai szolgáltatások

A tanulók szabadidejének hasznos eltöltéséhez hozzájárulnak szakköreink.

Jól felszerelt iskolai könyvtár áll a tanulók rendelkezésére.

Minden tanuló biztosított a kedvezményes étkezés 


Bővebb felvilágosítás: Hívja a 06-25-508-180 telefonszámot

Kossuth Zs. EGYMI

7000 Sárbogárd

József A. u. 20.

Telefon/Fax: 06-25-508-180

E-mail: igazgato@kossuth-sbogard.sulinet.hu

www.kossuthsuli.hu

 

 

Szakképzési támogatás

Szakképzési támogatást nyújtók névsora
(letöltéshez kattintson az alábbi hivatkozások valamelyikére)

2008.
2009.
2010.

 
 

 

Bemutatkozás | Dokumentumok | Aktuális | Diákhírek
www.kossuthsuli.hu © 2007