Bemutatkozás Dokumentumok Aktuális Diákhírek Pályázatok
Intézményünk gyógypedagógiai nevelési oktatási intézmény, kizárólag sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó általános iskola, speciális szakiskola és egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény.

KOSSUTH ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

Fenntartónk: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Illetékes tankerület: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Sárbogárdi tankerület

A Sárbogárdi Tankerületben integráltan nevelkedő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelését intézményünk utazó gyógypedagógiai hálózata segíti. A tankerület minden iskolájában, ahol sajátos nevelési igényű gyermeket nevelnek, oktatnak, utazó gyógypedagógusok támogatják az óvodapedagógusok, tanítók, tanárok munkáját, valamint biztosítják a gyermekek, tanulók számára a gyógypedagógiai fejlesztést. A szolgáltatás igényét a befogadó intézmények jelzik a hálózat felé.
Az intézményünk alapelve, hogy a gyógypedagógiai nevelő-oktató tevékenység mellett hatékonyan és eredményesen segítse az ellátási körzetébe tartozó óvodások, általános- és középiskolás tanulók fejlődését, tanulmányi előrehaladását, gyógypedagógiai terápiákkal való támogatását.

Az EGYMI szakszolgálatként ellátott feladatkörei
− Fejlesztő felkészítés
− Utazószakember-hálózat működtetése

Tanulásban akadályozottak általános iskolája

A tanulásban akadályozott gyermekek számára nyolc évfolyamon folyik a tanítás. Oktató-nevelő munkánkban olyan gyógypedagógiai segítő-fejlesztő eljárásokat alkalmazunk melyekkel a pszichés funkciók zavarai következtében fellépő hiányok csökkenthetők. A gyermekek fejlődését jól képzett gyógypedagógusok és az őket segítő gyógypedagógiai asszisztensek biztosítják. Differenciált óraszervezés, diszlexia-prevenciós olvasás-írás tanítási módszer, számolási zavar feloldását segítő terápia, mozgásfejlesztés, a nyelvi zavarok javítására szolgáló logopédiai kezelés és egyéni fejlesztő foglalkozások alkalmazása teszik eredményessé munkánkat.
A tanítási órák után napközis ellátást biztosítunk a tanulók számára.
A tanulók szabadidejének hasznos eltöltéséhez hozzájárulnak szakköreink. Jól felszerelt iskolai könyvtár áll a tanulók rendelkezésére.

Tanulásban akadályozottak speciális szakiskolája

Intézményünkben a középfokú oktatás speciális szakiskolában történik. A képzés 3 évfolyamon folyik. A 9. évfolyamon az alapismeretek megerősítése mellett a szakképzésre való felkészülés történik. Oktató-nevelő munkánkban olyan gyógypedagógiai segítő-fejlesztő eljárásokat alkalmazunk melyekkel a pszichés funkciók zavarai következtében fellépő hiányok csökkenthetők. A tanulók fejlődését jól képzett gyógypedagógusok és az őket segítő gyógypedagógiai asszisztensek biztosítják. Differenciált óraszervezés és egyéni fejlesztő foglalkozások alkalmazása teszik eredményessé munkánkat. Jelenleg az Országos Képzési Jegyzékben rögzített bőrtárgykészítő, textiltermék összeállító és festő, mázoló, tapétázó szakképesítés megszerzésére van lehetőség. A szakmai vizsgára elméleti és gyakorlati oktatás keretében történik a felkészítés.
A termelőmunkába való bekapcsolódást a Tailor Tanoda Kft. biztosítja.

Értelmileg akadályozottak általános iskolái nevelése

Az értelmileg akadályozott gyermeket integráltan neveljük. Szakképzett gyógypedagógusok és a csoportokban állandóan jelen lévő gyógypedagógiai asszisztensek vesznek részt a kiscsoportos fejlesztésben. Nevelésük képességeikhez igazodó fejlesztési programokkal, pedagógiai többletszolgáltatásokkal valósul meg.
Egyénre szabott terápiás eszközök, eljárások alkalmazásával segítjük elő, hogy a gyermekek azon képességei, amelyek a sikeres társadalmi beilleszkedést segítik a lehető legmagasabb szintre fejlődjenek, személyiségük harmonikussá váljon, sikerélményhez jussanak.

Speciális készségfejlesztő szakiskola

Értelmileg akadályozott tanulóink az általános iskola befejezése után a készségfejlesztő szakiskolai tagozaton folytatják tanulmányaikat. A képzés 4 éves. A szakképzéssel szeretnénk elérni, hogy a tanulókat képessé tegyük egyszerű, jól begyakorolt munkafolyamatok elvégzésére.

Várjuk az érdeklődő intézmények és pedagógusok megkeresését a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének- oktatásának eredményesebb megvalósítása érdekében.

Szolgáltatásainkat igényelhetik azok a nevelési-oktatási intézmények, akik sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését-oktatását végzik.
Szolgáltatásaink elérhetőek Fejér megye területén Bicske, Martonvásár, Mór, Sárbogárd, Velence körzetében

Hívja a 06-25-508-180 telefonszámot
Kossuth Zs. EGYMI
7000 Sárbogárd
József A. u. 20.
Telefon/Fax: 06-25-508-180
E-mail: igazgato@kossuth-sbogard.sulinet.hu

 

 
név:
KOSSUTH ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY
cím:
7000 Sárbogárd, József Attila u. 20.

telefon:
(25) 508-180
(25) 508-181
fax:
(25) 508-180
webl:
www.kossuthsuli.hu
e-mail:
igazgato@kossuth-sbogard.sulinet.hu
igazgató:
Kéri Zoltánné
igazgatóhelyettes:
Wolf Judit

alkalmazottak száma:
28 fő

tanulók száma: 86 fő
- általános iskola: 63 fő
- fejlesztő iskola: 6 fő
- speciális szakiskolai tanuló: 18 fő

tanulócsoportok száma: 9

Bemutatkozás | Dokumentumok | Aktuális | Diákhírek
www.kossuthsuli.hu © 2007